ArmGal

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 18/08/2017

Հոդվածներ`

  1. Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն — 19/08/2017

Author's posts listings

Aug 19 2017

Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարություն

Բարև ձեզ։
Եթե երկու տարի առաջ գործունեությունը դադարեցրած ԱՁ-ն ցանկանում է վերսկսել գործունեությունը սեպտեմբեր ամսից, կարո՞ղ է արղյոք հարկային մարմին ներկայացնել հայտարարություն շրջանառության հարկով հարկվելու վերաբերյալ։ Կանխավ շնորհակալություն։