Has33369

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 08/01/2018

Հոդվածներ`

  1. Անհատույց օգտագործում — 09/01/2018

Most կարծիքed posts

  1. Անհատույց օգտագործում — 1 comment

Author's posts listings

Jan 09 2018

Անհատույց օգտագործում

Արդյո՞ք կարող է ՍՊԸ իր միջոցներով վարձակալած տարածքը անհատույց տալ օգնագործաման Ա/Ձ-ի: Եթե այո` ի՞նչ պարտավորություններ կառաջանան  Ա/Ձ-ի և ՍՊԸ համար: