Louandreas

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 06/03/2018

Հոդվածներ`

  1. ԵՏՄ ներմուծում — 15/03/2018

Most կարծիքed posts

  1. ԵՏՄ ներմուծում — 1 comment

Author's posts listings

Mar 15 2018

ԵՏՄ ներմուծում

Բարև ձեզ:
Մաքսային վիճակագրական հաշվետվության մեջ վիճակագրական արժեքս ռուբլիյով պետք է գրեմ, իսկ տեղափոխման գումարը դրամով է: Ո՞ր օրվա փոխարժեքով պետք է փոխեմ դրամը ռուբլիի: Շնորհակալություն: