P.Margaryan

P.Margaryan

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 25/09/2015

Հոդվածներ`

  1. Ոչ առևտրային կազմակերպություն — 04/09/2017

Author's posts listings

Sep 04 2017

Ոչ առևտրային կազմակերպություն

Խնդրում եմ հուշել իրավական ակտ, որով սահմանափակում կա օգտագործված ապրանք ձեռք բերել ՊՈԱԿ-ի համար։ Շնորհակալություն։