MarH

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 14/11/2015

Հոդվածներ`

  1. Ինչպե՞ս պետք է հաշվարկել նպաստը — 08/11/2017
  2. Դրոշմանիշային վճար — 21/02/2017
  3. Միջին ամսական աշխատավարձի հաշվարկ — 20/05/2016

Most կարծիքed posts

  1. Միջին ամսական աշխատավարձի հաշվարկ — 5 comments
  2. Դրոշմանիշային վճար — 1 comment
  3. Ինչպե՞ս պետք է հաշվարկել նպաստը — 1 comment

Author's posts listings

Nov 08 2017

Ինչպե՞ս պետք է հաշվարկել նպաստը

Մանկապարտեզի աշխատակիցը գտնվում է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում և 30.10.2017թ ներկայացրել է 2-րդ անաշխատունակության թերթիկը ( ֆիզից ֆիզ է գնում ), ինչպե՞ս պետք է հաշվարկել նպաստը:

Feb 21 2017

Դրոշմանիշային վճար

Դրոշմանիշային վճարի կամ ավելի հայտնի` 1 000 դրամի օրենքի մասին որտե՞ղ կարող եմ կարդալ օրենքը կամ նախագիծը:

May 20 2016

Միջին ամսական աշխատավարձի հաշվարկ

Հիվանդության համար հաշվարկվող անաշխատունակության նպաստ հաշվարկելից միջին ամսական աշխատավարձի հաշվարկի մեջ ներառու՞մ են արդյոք արձակուրդում գտնված ամիսներին ստացված արձակուրդայինները: