Category Archive: Փաստաթղթեր, պայմանագրեր, գրքեր

Aug 23 2011

Ի՞նչ պայմանագիր է կնքվում

Robert.

ԱԱՀ-ով աշխատող ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է բեռնատար մեքենա վարձակալությամբ: Ի՞նչ պայմանագիր է կնքվում մեքենայի տիրոջ հետ, կա՞ նվազագույն գումարի չափ վարձակալության համար, օրենքով նախատեսված ի՞նչ վճարումներ է կատարվում:

Aug 21 2011

Հարկային հաշվի դուրս գրման և մատակարարման ամսաթվեր

zara.

Կարո՞ղ եմ արդյոք ապրանքների մատակարարման դեպքում հարկային հաշվի դուրս գրման ամսաթիվը գրել 17.08.11թ, իսկ մատակարարման ամսաթիվը լինի 21.08.11թ: Կա՞ արդյոք կարգ, որոշում կամ պարզաբանում, որով կարող է պարզաբանվել հարցը: Կանխավ շնորհակալ եմ:

Aug 21 2011

ԱՁ-ն ապրանք է ձեռք բերել հաշիվ-ապրանքագրով

Վահե.

ԱՁ-ն ապրանք է ձեռք բերել հաշիվ-ապրանքագրով, որի գումարը կազմում է մոտ 900000 դրամ, և որի դիմաց նա վճարել է կանխիկ ամբողջ գումարը, ես գիտեմ, որ օրենքով կանխիկ վճարումների գծով ԱՁ-ի համար սահմանափակումներ չկա, եթե նա ապրանքը ձեռք է բերել հարկային հաշվով, բայց ԱՁ-ն վարում է դրամարկղի գիրք, չնայած նրան, որ ԱՁ-ն դրամարկղի գիրք չի վարում օրենքով: Ի՞նչ եք կարծում, այս դեպքում օրենքի խախտում է այն, որ ապրանքի դիմաց վճարված 900000 դրամ գումարը միանգամից ելք արվի դրամարկղի գրքից: Եվ նաև մի հարց, կարո՞ղ եմ արդյոք դրամարկղի գիրքը լրանալու դեպքում նոր դրամարկղի գիրք չվարել:

Aug 12 2011

Փաստաթղթերի համարակալում

Կարեն.

Հարգելի հաշվապահներ,
ի՞նչ տուգանք է հասնում դրամարկղային փաստաթղթերի համարակալման ժամանակ հաջորդականության խախտման համար, այսինքն, օրինակ, ելքի օրդեր N 10-ից հետո 12 համարակալելու դեպքում:

Aug 10 2011

Հրամանագրքի վերաբերյալ

Անի.

Բարև Ձեզ, կցանկանայի իմանալ, թե հրամանագրքում կոնկրետ որ հրամաններն են լրացնում, և հրամանագիրքը գրասենյակային գրքից ինչով է տարբերվում:

Aug 09 2011

Ինչպիսի՞ հաշվապահական փաստաթղթեր պիտի կազմվեն

mariana.

Հարգելի կոլեգաներ, օգնեք խնդրում եմ: Կազմակերպությունը ձեռք է բերել որոշակի արժողությամբ ապակի և տեղադրել: Խնդրում եմ ասեք` ինչպիսի՞ հաշվապահական փաստաթղթեր պիտի կազմվեն:

Aug 08 2011

ՀՀ օրենքը դրամարկղային գործառնությունների մասին

Դավիթ Աատրյան.

ԱՁ դրամարկղի գիրք օրենքով պե՞տք է ունենա, թե՞ ոչ: Դրամարկղային գործառնությունների մասին օրենքը անորոշ ձևով է գրված:

Հոդված 2. Օրենքի գործողության ոլորտը

1. Սույն օրենքը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող իրավաբանական անձանց, պետական և այլ հիմնարկների, դրանց՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առանձնացված ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների), օտարերկրյա կազմակերպությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առանձնացված ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների) (այսուհետ՝ կազմակերպություններ) վրա:

2. Սույն օրենքը չի տարածվում բանկերի և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների), այդ թվում՝ օտարերկրյա բանկերի առանձնացված ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների), արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններ իրականացնող անձանց, վարկային կազմակերպությունների վրա:

Հիմա այո՞, թե՞ ոչ:

Aug 04 2011

Հաշիվ-ապրանքագիր ո՞ր դեպքում են տալիս

Կարեն.

Բարև բոլորին: Խնդրում եմ օգնեք հասկանալ.
հանդիսանում եմ ՍՊԸ-ի տնօրեն, ՍՊԸ-ն զբաղվում է վեբ կայքերի պատրաստմամբ և համակարգչային դասընթացներով:
1. Վեբ կայք պատրաստելու համար “Վճարովի ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագիր” եմ կնքել մեկ այլ իրավաբանական անձի հետ, և հիմա նա պետք է գումարները փոխանցի ՍՊԸ-ի հաշվարկային հաշվին: Տվյալ դեպքում արդյո՞ք ես հաշիվ ապրանքագիր պետք է տամ այդ կազմակերպությանը, թե՞ ոչ, և առհասարակ հաշիվ ապրանքագիր ո՞ր դեպքում են տալիս:
2. Ի՞նչ եղանակ կա հաշվից հիմնավորված գումարներ հանելու համար (դե պարզ է, այլ նպատակով) և գումարները բանկային հաշվից ստանալուց հետո պարտադի՞ր է այն մուտքագրել դրամարկղ, նոր դրամարկղից ելք անել:

Aug 01 2011

Հրամանագրքի լրացման հետ կապված

Վահե.

Բարև ձեզ, խնդրում եմ պատասխանել մի հարցի. աձն վարում է մեկ հրամանների գիրք, որտեղ տալիս է հրաման աշխատանքի ընդունման, ազատման և նաև արձակուրդի հրաման մի հրամանների գրքում, որքանո՞վ է սխալ վարվում, և ինչպե՞ս վարվել: Շարունակե՞լ արձակուրդային, ընդունման և ազատման հրամանները մի գրքում գրել, թե՞ հաջորդ արձակուրդային հրամանը գրել առանձին գրքում:
Շնորհակալություն:

Aug 01 2011

Հաշվի անվավեր ճանաչում

Լուսինե.

Հ/Ա գրվելուց հետո գնորդը հրաժարվել է, որից հետո ինտերնետի խափանման պատճառով հնարավոր չի եղել Հ/Ա անվավեր ճանաչել: Ինչպիսի՞ լուծում եք տեսնում:

Aug 01 2011

Պայմանագրի ձև

E.

Եթե ինչ որ մեկը ուսումնական կենտրոնի հաշվապահություն է անում, եթե ունեք պայմանագրի ձև ուսուցում ստացող մարդու հետ, խնդրում եմ ուղարկել կամ օգնել պատրաստել նման պայմանագիր:

Jul 24 2011

Հրամանագրքերի և գրանցամատյանի արխիվացում

Լիլիթ.

Հարգելի Հաշվապահներ, խնդրում եմ ինձ ասեք, արդյո՞ք պետք է արխիվացնել մինչը 2010 թ-ի Օգոստոսը գործող ընկերության հրամանագրքերը և գրանցամատյանը և նոր հրամանագիրք վարել, քանի որ գրանցամատյանի գործողության ընթացքում հրամանագիրքը չի վարվել, այլ կնքվել է պայմանագիր և համապատասխանաբար գրանցվել գրանցամատյանում:

Jul 24 2011

Առաքման գրքի լրացման հետ կապված

Արմինե.

Հարգելի հաշվապահներ,
խնդրում եմ օգնեք ինձ մի հարցում:
Մենք շինարարական ծառայություններ մատուցող ընկերություն ենք: Ձեռք բերված նյութերի մի մասը վերավաճառում ենք մեկ այլ կազմակերպության: Դուրս ենք գրել թղթային հարկային հաշիվ: Արդյո՞ք անհրաժեշտ է առաքման գրքում լրացնել 7-րդ սյունակը:
Կանխավ շնորհակալություն:

Jul 15 2011

Հարկային հաշվի լրացման հետ կապված

Համեստ.

Մեր կազմակերպությունը աշխատում է ԱԱՀ-ով: Այլ կազմակերպություն, որին մենք ծառայություն ենք մատուցել, պնդում է, որ մենք իրեն չներկայացնենք ԱԱՀ-ի հարկային հաշիվ, քանի որ նա այդ ժամանակ աշխատել է արտասահմանյան կազմակերպության ծրագրով և ազատված է նման հարկերից այդ վճարվող գումարը, որը նա մեզ պետք է վճարի, պետք է նշվի առանց ԱԱՀ-ի: Խնդրում եմ ինձ ասեք` ես պետք է հարկային հաշիվ ներկայացնեմ նրան ԱԱՀ-ի վանդակում 0 թիվը նշելո՞վ, արդյո՞ք դա ճիշտ է: Նախապես շնորհակալություն:

Jul 12 2011

Կնքվել են փոխառության պայմանագրեր

Արթուր Կաղզվանցյան.

Կխնդրեի խորհրդատվություն հետևյալ հարցի վերաբարյալ` կնքվել են երկու փոխառության պայմանագրեր դրամ տրամադրելու վերաբերյալ, որոնցից առաջին պայմանագրի վաղեմության ժամկետը լրացել է: Փոխառուն հրաժարվում է վերադարձնել նոտարով կնքված երկու պայմանագրերով նախատեսված գումարները: Վեճի լուծումը հանձնվել է դատարանի քննությանը: Հարցս հետևյալն է` եթե դատարանի որոշմամբ կիրառվի վաղեմության ժամկետը, և առաջին պայմանագիրը համարվի անվավեր, այսինքն փոխառուն ազատվի առաջին պայմանագրով նախատեսված գումարը վճարելու պարտավորությունից, ապա ի՞նչ հնարավոր միջոցների է կարելի դիմել: Արդյո՞ք հնարավոր է փոխառուին ենթարկել քրեական պատասխանատվության խարդախության համար, համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178/179 հոդվածների: Հուսով ենք, որ հայցը երկրորդ պայմանագրի մասով դատարանի կողմից կբավարարվի, քանի որ չունի վաղեմության ժամկետի խնդիր:

Կանխավ շնորհակալություն:

Jul 08 2011

Արդյո՞ք պարտադիր է կազմել փոխառության պայմանգիր

Nara.

Խնդրում եմ պատասխանեք, արդյո՞ք պարտադիր է կազմել փոխառության պայմանգիր, տնօրենի անունից բանկ տարվող գումարի դեպքում, որը հանդիսանում է ՍՊԸ-ի հիմնադիր: Բանկ 2 անգամ մուտք եմ արել 2 000 000 դր. 06.07.2011 և 1 000 000 դր. 07.07.2011, բայց փոխառության պայմանագիր չեմ կազմել, այս դեպքում ես ի՞նչ կարողեմ անել: Եթե դուք ունեք Փոխառության Պայմանագիր տնօրենի և կազմակերպության միչև լրացրած օրինակ, ապա եթե կարող եք, օգնեք ինձ և ուղարկեք Sabina1981 շնիկ bk.ru

Jul 08 2011

Դրամարկղային ելքի օրդերի լրացման հետ կապված

Sabina.

Ապրիլ ամսվա աշխատավարձը կազմում է 60.000 ՀՀ դրամ(26 օրվա համար), ֆիզ. արձակուրդ տրված է 26.04.11-12.09.11: Ամսի քանիսի՞ն ես դրամարկղից ելքի օրդեր գրանցեմ աշխատավարձի և ֆիզ. արձակուրդի համար: Կանխավ շնորհակալ եմ:

Jul 08 2011

Լիազորագրերի համարակալում

Կարինե.

Բարև: Ինձ պետք է ձեր օգնությունը: Կարո՞ղ եք ասել` ինչպես կարող եմ համարակալել դուրս գրվող լիազորագրերը: Շնորհակալություն:

Jul 06 2011

Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր

EVA.

Խնդրում եմ ասացեք` որտեղից կարելի է վերցնել/բեռնել քաղիրավական պայմանագրի ձև: Եվ տվյալ աշխատանքի կատարման համար 5 մարդու հետ կնքվում է մե՞կ պայմանագիր` նշելով բոլորի տվյալները, թե՞ յուրաքանչյուրի հետ պետք է առանձին կնքել: Շնորհակալություն:

Jul 05 2011

Հարկային հաշիվների պատճենահանում

Anna.

Բարև ձեզ: Հարկայինից բոլոր ստացած հարկային հաշիվները ես նախապես պատճենահանել եմ (xerox) սխալ լրացնելու դեպքում այդ բլանկները օգտագործելու համար: Ես իրավունք ունե՞մ այդ պատճենահանված բլանկում լրացնել (չնայած հարկայինի կողմից տրված բլանկը առանց կնիք է և նույնպես պատճենահանված):

Jul 04 2011

Դրամարկղային գրքի լրացման հետ կապված

Լիլիա.

Բարև ձեզ: Կարո՞ղ եք ասել, ինչով է հիմնավորվում դրամարկղի գրքում ազատ տեղում ” Z ” դնելը: Կա՞ ինչ որ մի օրենք, որոշում, որտեղ կարող եմ ինչ որ տեղեկատվություն կարդալ դրա մասին (պարզ է, որ դա արվում է լրացուցիչ գրառումներ կատարելուց խուսափելու համար):

Jun 28 2011

Պայմանագիր

Հասմիկ.

Հարգելի աշխատակիցներ, խնդրում եմ Ձեր կայքում կամ իմ էլ. հասցեին ուղարկեք գանձապահի հետ կնքվելիք պայմանագրի ձև: Կանխավ շնորհակալություն:

Jun 26 2011

Ուղղում դրամարկղային գրքում

Հռիփսիմե.

Բարև ձեզ, հարգելի կոլեգաներ: Խնդրում եմ պատասխանեք ինձ: Դրամարկղով միանվագ գործարք եմ արել (>300.000) գումարով և անցկացրել եմ դրամարկղի գրքում: Կարո՞ղ եմ արդյոք ուղղում կատարել` անվավեր ճանաչելով գրքի համապատասխան էջը և տվյալ գումարը անցկացնել 2 ելքի/օրդերով:
Կանխավ շնորհակալ եմ:

Jun 25 2011

Տարածքի վարձակալության պայմանագիր

Syuzi.

Ֆիզիկական անձի հետ տարածքի (որպես պահեստ օգտագործելու նպատակով) վարձակալության պայմանագիր եմ պատրաստվում կնքել: Վարձակալության չափը ինչ որ կապ ունի՞ կադաստրային արժեքի հետ: Նվազագույն չափ կա՞ սահմանված:

Jun 25 2011

Ի՞նչ փաստաթղթով ապրանքը տեղափոխել

Արթուր.

Խնդրում եմ պատասխանել. կազմակերպության պահեստից ի՞նչ փաստաթղթով ապրանքը տեղափոխենք շրջանում գտնվող խանութ: Եթե հնարավոր է` ուղարկեք նաև փաստաթղթի ձև:

Jun 23 2011

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի կնքում

Սոնա.

Հարգելի հաշվապահներ, խնդրում եմ ասացեք, արդյո՞ք կարող է ՍՊԸ տնօրենը քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքել աշխատանքի համար հենց իր հետ:

Jun 23 2011

Որքա՞ն կնշանակվի վարչական տուգանք

Աննա.

Հարգելի հաշվապահներ, որքա՞ն կնշանակվի վարչական տուգանքը և ո՞ր հոդվածի համաձայն, եթե անփութության պատճառով կորել է կազմակերպության կողմից ստացված հաշիվ-ապրանքագիրը և չեն տրվել համապատասխան հաշվապահական ձևակերպումները: Նշեմ նաև, որ դա չի առաջացրել հարկի նվազեցում: Կանխավ շնորհակալ եմ:

Jun 23 2011

Դրամարկղային գործառնությունների սահմանափակումները չպահպանելու դեպքում

Աննա.

Հարգելի հաշվապահներ, դրամարկղային գործառնությունների սահմանափակումները չպահպանելու դեպքում արդյո՞ք գանձվող տուգանքը նշանակվում է յուրաքանչյուր խախտման համար առանձին-առանձին, թե՞ նշանակվում է բոլոր խախտումների համար մեկ տուգանք` 50,0 -1000,0 հազ.դրամ: Օրինակ` դրամարկղից կատարվել են վճարումներ 400,0 և 500,0 հազ. դրամ, ապա կնշանակվի ընդհանուր տուգանք 50,0 հազ.դրամ, թե՞ առանձին-առանձին: Նույն հարցս ուղղում եմ նաև դրամարկղային գործառնությունները դրամարկղային գրքում չգրանցելու և դրամարկղային գրքի կանոնները խախտելու համար նշանակվող տուգանքների վերաբերյալ:
Կանխավ շնորհակալություն:

Jun 19 2011

Ին՞չ պայմանագիր է անհրաժեշտ

Toma.

Հարգելի կոլեգաներ, խնդրում եմ պատասխանել. հաց արտադրող ՍՊԸ-ին ին՞չ պայմանագիր է պետք խանութների հետ, որպեսզի կանխենք մեր մատակարարներին արանց հ/ա բռնելը, քանի որ հնարավոր չի նախապես իմանալ տվյալ օրվա պատվերը և հետ վերադարձը, ուստի հ/ա գրելը անհնար է: Նախապես շնորհակալություն:

Jun 16 2011

Էլեկտրոնային հաշվի անվավեր ճանաչում

Ա. Հայրապետյան.

Խնդրում եմ ասեք էլեկտրոնային գրված հարկային հաշվի անվավեր ճանաչելու ընթացակարգը. ուղղակի ընտրելով հաշիվը և սեղմելով հրամանաշարի համանուն կոճակը և վե՞րջ: Ի նկատի ունեմ` դրանով ավարտվում է, թե՞ պետք է ՊԵԿ-ին գրավոր բացատրություններ ներկայացվի անվավեր ճանաչելու պատճառները` հիմնավորում տալով: Եթե 24 ժամը չի լրացել և մյուս կողմն էլ դեռ չի ստորագրել: Կանխավ շնորհակալ եմ:

Jun 06 2011

Դրամարկղային գրքի վարման կարգ

Արտեմ.

Խնդրում եմ ինձ օգնել, ինձ շտապ պետք է իմանալ կազմակերպության շրջանառությունից կախված դրամարկղային գրքի վարման կարգը, նախօրոք շնորակալություն:

Jun 02 2011

Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքելիս

Սյուզի.

Խնդրում եմ օգնեք այս հարցում: Քաղաքացիաիրավական պայմանգրով ծառայություններ մատուցող աշխատողներին վճարվելիք գումարից, գիտեմ, որ 3%սոց. չի պահվում, իսկ գործատուի սոց. վճար հաշվարկվու՞մ է, և հաշվետվություններ ներկայացվում են հարկային տեսչություն և սոց. հիմնադրամ:

May 31 2011

2 ՍՊԸ կնքել են տարածքի վարձակալության պայմանագիր

Մկրտիչ.

Հարգելի կոլեգաներ, ունեմ հետևյալ հարց` 2 ՍՊԸ կնքել են տարածքի (անշարժ գույքի) վարձակալության պայմանագիր, որը վավերացվել է նոտարի մոտ և գրանցվել կադաստրում մեկ տարի ժամկետով: Հարկայինի տեսուչի այցի ժամանակ նա ասաց, որ այժմ ինչ որ փոփոխություն է եղել, և երկու ՍՊԸ իրար հետ կարող են պայմանագիր կնքել առանց նոտարի: Հիմա այդ պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է, կարո՞ղ ենք արդյոք այն երկարացնել առանց նոտարի և կադաստրի մարմինների: Կամ հիմնվել քաղաքացիական օրենսգրքի 624 հոդվածի հիման վրա:

May 31 2011

Փաստաթղթերի կազմում

Lili.

Բարև Ձեզ, ես նոր եմ սկսում աշխատել որպես գործավարուհի նոր բացվող ՍՊԸ-ում: Կուզենայի մի քանի բաներ ճշտել, որ միանգամից ճիշտ աշխատեմ: Կան հիմնադիրներ 75 և 25 տոկոս բաժնեմասերով: Արձանագրությունով նշանակել եմ տնօրեն: Տնօրենին հրաման կամ աշխատանքային պայմանագիր չեմ տվել ու սկսել եմ աշխատողներին ընդունել տնօրենի հետ պայմանագրեր կնքելով: Բերել են դիմում, դիմումի հիման վրա տվել եմ հրաման ընդունման մասին, հետո պայմանագիր: Չգիտեմ, արդյո՞ք ճիշտ եմ դրանք արել: Իսկ հետո պե՞տք է հրամաններ տամ, որ օրինակ պահելու եմ հրամանագիրք մուտքի, ելքի մատյաններ, արձակուրդային գրքույկ և ստուգման գրքույկ: էլի ինչ որ մատյան կա՞, որ պետք է պահեմ: Անչափ շնորհակալ եմ կանխավ:

May 30 2011

Ծառայության մատուցման պայմանագիր

Գայանե.

Խնդրում եմ օգնեք ինձ գտնել հետևյալ հարցի պատասխանը: Արդյո՞ք ՍՊԸ-ն իրավունք ունի ծառայության մատուցման պայմանագիր կնքել ֆիզիկական անձանց հետ: Անչափ շնորհակալ կլինեմ, եթե ստանամ արագ պատասխան:
Լավագույն մաղթանանքերով,
Գայանե:

May 23 2011

Հարկային հաշիվներ դուրս գրելու հետ կապված

Թերեզա.

Բարև բոլորին: Ես չեմ համարվում ԱԱՀ վճարող, սակայն հարկային հաշիվներ դուրս գրում եմ հաճախակի: Հարցս հետեվյալն է` ե՞ս էլ պետք է հարկայինից վերցնեմ հարկային հաշիվները:

May 20 2011

Դրամարկղային գրքի վերաբերյալ

Tatev.

Հարգելի հաշվապահներ, դրամարկղի գրքի վրա անփութությամբ թափվել է թանաք (կնիքի համար նախատեսված), արդյո՞ք ես այն պետք է տանեմ հարկային տեսչություն, որպեսզի նոր գիրքը հաստատեն, և արդյո՞ք դրա համար ինչ որ տույժ հասնում է, թե՞ ոչ: Շնորհակալություն:

May 16 2011

ԱԱՀ-մասին ՀՀ Օրենքի 43.2 կետ

Դավիթ Ասատրյան.

ԱԱՀ-մասին ՀՀ Օրենքի 43.2 կետը ուժի մեջ է մտել 2010թ. հուլիսի 1-ից,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգի խախտմամբ կամ ապօրինի ձեռք բերված կամ պատճենահանված ձևերի լրացմամբ հարկային հաշիվ դուրս գրելու դեպքում հարկային հաշիվ դուրս գրողը վճարում է տուգանք` հարկային հաշվի լրիվ արժեքով հատուցման գումարի (ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը) կրկնակիի չափով, բայց ոչ պակաս 5 միլիոն դրամից:

Սակայն 1504-Ն որոշումը ուժի մեջ է մտել 2011թ. հունվարի 1-ից, հետաքրքիր է Կարդալ ավելին … »

May 16 2011

Հարկային հաշվի վերաբերյալ

Դավիթ Ասատրյան.

Խնդրում եմ ասեք, հարկային հաշվի ձևը ո՞ր օրենքով է սահմանված կամ որոշմամբ: Խոսքը չի վերաբերում 1502Ն որոշմանը, որովհետև այդտեղ միայն տեքստ է, իսկ ձև չկա: Միգուցե ԱՅՈՒՆԵԹՎՈՐՔ ՍՊԸ-ի կողմից է սահմանված, ապա այդ դեպքում ինչու՞ է դիտվում որպես պարտադիր ձև: Ընդհանրապես ցանկացած ձևի վերևի մասում պետք է հղում կատարվի տվյալ ձևն սահմանած իրավական ակտին: Բայց հարկային հաշվի ձևում չկա այդպիսի հղում: Ես համեմատել եմ ՏՀՏ-ից ստացված ձևաթուղթը e-invoice ծրագրով տպված ձևի հետ, և կան որոշակի տարբերություններ, ասացեք խնդրեմ, սա օրենքի խախտում չէ՞: Եվ ո՞րն է համարվում բիլինգային հաշիվ: Ո՞վ կարող է ՏՀՏ-ից ստացված հարկային հաշվի ձևաթղթի ընդամենը գումար վանդակում տեղավորել ութ նիշանոց թիվ: Սրանով ես արտահայտում եմ իմ դժգոհությունը տվյալ ռեֆորմի նկատմամբ:

May 14 2011

Ապրանքի վաճառքի պայմանագրի օրինակելի ձև

Կարեն.

Մեր կազմակերպությանը անհրաժեշտ է ապրանքի վաճառքի պայմանագրի օրինակելի ձև, խնդրում եմ օգնեք այն ունենալ, կանխավ շնորհակալ եմ:

May 12 2011

Կանխիկ վճարում ապրանքի դիմաց

Arpine.

Բարև Ձեզ, խնդրում եմ պատասխանեք, եթե կազմակերպությունը հաշիվ ապրանքագրով ձեռք է բերել ապրանք և վճարումը կատարել է կանխիկ ձևով իր աշխատակցի միջոցով (եթե չեմ սխալվում` միանգամից դիմացի կազմակերպության աշխատակցին վճարում ցույց տալու դեպքում նրա անձնագրային տվյալներն են պետք), այս դեպքում դրամարկղի ելքի օրդերում վճարման հիմքը և նպատակը տողում պե՞տք է գրել հ.ֆ, թե՞ դիմացի կազմակերպության մուտքի անդորրագրի տվյալները: Եվ ի՞նչ ձևակերպում պետք է տալ:

May 12 2011

Հաշվի դուրսգրում ֆիզ. անձի անունով

Դիանա.

Հնարավո՞ր է արդյոք ԱԱՀ-ով հաշիվ-ապրանքագիր դուրս գրել ֆիզիկական անձի անունով:

May 10 2011

Առաքման գրքում սխալ թույլ տալու դեպքում

Լուսինե.

Հարգելի կոլեգաներ, առաքման գրքում տողերի սխալ եմ թույլ տվել, հին օրենքով տողի վրա գիծ էր քաշվում և ստորագրվում, նորով չգիտեմ, խնդրում եմ օգնել:

May 05 2011

Պայմանագրի կնքում հրամանի հիման վրա

Կարինե.

Կարո՞ղ է արդյոք կազմակերպության բաժնի պետը կնքել պայմանագիր հրամանի հիման վրա, այլ ոչ թե կազմակերպության տնօրենի լիազորագրի:

May 02 2011

Դրամարկղային գործառնությունների վերաբերյալ

Տիրուհի.

Բարև ձեզ, կարո՞ղ եմ արդյոք անհատ ձեռներեցի համար լրացնել 300 գերազանցող դրամարկղի մուտքի օրդեր և եթե այո, խնդրում եմ նշեք օրդերի գումարի առավելագույն չափը, շնորհակալ եմ:

May 02 2011

Աշխատանքային պայմանագիր

mariana.

Հարգելի հաշվապահներ, նոր աշխ. օրենսգրքի համաձայն աշխատանքային պայմանագրի նոր տիպային օրինակ, եթե ունեք, խնդրում եմ, ուղարկեք ինձ: Կանխավ շնորհակալություն:

May 01 2011

Ի՞նչ փաստաթուղթ է անհրաժեշտ

Tatev.

Հարգելի կոլոգաներ, ի՞նչ փաստաթուղթ է անհրաժեշտ, որպեսզի կազմակերպվի և ֆինանսավորվի երգաչախմբի համերգ: Գուցե՞ պայմանագիր կամ այլ փաստատթուղթ, ինչը կհիմնավորի իմ կատարած ծախսերը և նրանց կատարված փոխանցումները:

May 01 2011

Պահեստ ունենալու հետ կապված

Ֆլորա.

Հարգելի հաշվապահներ, փորձում եմ օրինական և գրագետ աշխատել, արդյո՞ք Ա/Ձ-ն պարտավոր է հասույթի և առաքման գրքեր վարել, եթե արտադրության շենքին կից ունենք միայն գրասենյակ, պահեստ չունենք, չնայած պահեստի ստեղծման խնդիր էլ չունենք: Եվ այս դեպքում առաջնայի՞ն է պահեստի ստեղծումը:

Apr 27 2011

Հատուկ հարկային հաշիվների վերաբերյալ

Satenik.

Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել հատուկ հարկային հաշիվների մասին օրենքը, եթե կարող եք, խնդրում եմ ուղարկեք Satenbek շնիկ mail.ru հասցեին:

Apr 26 2011

Ո՞ր գրքերն են պարտադիր

Մկրտչյան.

Հաշվապահական հաշվառման ո՞ր գրքերն են պարտադիր: Նախապես շնորհակալություն:

Older posts «

» Newer posts