«

»

Feb 01 2012

Պարտադի՞ր է արդյոք հաշվապահի առկայությունը

Lilit.

Եթե ՓՄՁ ընկերությունում աշխատում են ընդամենը 2-3 աշխատակից, պարտադի՞ր է արդյոք հաշվապահի առկայությունը:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

1 կարծիք

 1. Արման

  Հարգելի Լիլիթ, կազմակերպության աշխատողների քանակը կապ չունի հաշվապահ ունենալու հետ: Կարդացեք Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հոդված 11.

  …Հոդված 11. Կազմակերպության ղեկավարի իրավունքները և պարտականությունները հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման գործում

  1. Կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարը (այսուհետ` կազմակերպության ղեկավար) պատասխանատվություն է կրում հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառում կազմակերպելու համար:

  2. Հաշվապահական հաշվառման աշխատանքների ծավալից կախված` կազմակերպության ղեկավարն իրավունք ունի հաշվապահական հաշվառումը վարել`

  – կառուցվածքային ստորաբաժանում համարվող հաշվապահական ծառայության միջոցով,

  – կազմակերպության աշխատակիցը համարվող հաշվապահի միջոցով,

  – հաշվապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատերերի, իսկ կուսակցությունների, հասարակական և կրոնական կազմակերպությունների համար` նաև անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց միջոցով,

  – անձամբ:

  3. Կազմակերպության ղեկավարը պարտավոր է`

  ա) սահմանել կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը` հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու նպատակով կիրառվող սկզբունքների, հիմունքների, եղանակների, կանոնների, ձևերի և արարողակարգերի ամբողջությունը.

  բ) ապահովել հաշվապահական հաշվառում վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելն ու ներկայացնելը:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...