«

»

Nov 10 2013

Ծրագրի ուսուցողական գիրք

ՌԱՖԻ.

Խնդրում եմ, եթե կարող եք, ուղարկեք “ՀԾ հաշվապահություն” ծրագրի ուսուցողական գիրք: Նախապես շնորհակալություն ձեր անշահախնդիր օգնության համար:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

61 կարծիք

Skip to կարծիք form

  1. Արմեն

    Բարև Ձեզ, խնդրում եմ ինձ էլ ուղարկեք “ՀԾ հաշվապահություն” ծրագրի ուսուցողական գիրքը։ E-mail: sarmen69 շնիկ yahoo.com Կանխավ շնորհակալ եմ:

  2. Shushan Fahradyan

    Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, ինձ էլ ուղարկեք shushan.fahradyan շնիկ mail.ru Նախապես շնորհակալություն:

  3. Լուսինե

    Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, ինձ էլ ուղարկեք lusy.harutyunyan շնիկ gmail.com Նախապես շնորհակալություն:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...