«

»

Mar 28 2014

Ի՞նչ է նշանակում ձևակերպումը

Մարի.

Խնդրում եմ ասել, թե ինչ է նշանակում ձևակերպումը.

1. դտ 111 կտ 821
2. դտ111 կտ 823
3. դտ 112 կտ111
4. դտ 221 կտ 611
5. դտ 251 կտ 221
6. դտ 226 կտ 521

2 կարծիք

 1. Արևիկ

  Հարգելի Մարի, ես կարծում եմ բանաձևերի նշանակությունը այսպիսին է.
  1. Հիմնական միջոցների մուտքագրում (շահագործման հանձնում)` ինքնարժեքով կազմակերպությունում կառուցված (ստեղծված), տեղակայված:
  2. Հիմնական միջոցների վրա հետագա ծախսումների կապիտալացում: 3. Վաճառված (օտարված), ֆինանսական վարձակալության տրված հիմնական միջոցների, հիմնական հոտից խոտանված անասունների, ինչպես նաև օգտագործումից հանված և օտարման նպատակով պահվող հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածության գումարների դուրս գրում:
  4. Վաճառված ակտիվների (աշխատանքների, ծառայությունների) գծով դեբիտորական պարտքերի արտացոլում՝ բաց թողնման գներով (առանց անուղղակի հարկերի):
  5. Դրամական միջոցների ստացում` որպես դեբիտորական պարտքերի մարում:
  6. Ձեռք բերված (ստացված) ակտիվների (աշխատանքների, ծառայությունների) գծով հաշվանցվող (փոխհատուցվող) ԱԱՀ-ի գումարների արտացոլում, երբ ձեռք բերման (ստացման) և հաշվանցման (փոխհատուցման) պահերը համընկնում են:

 2. Anul

  դտ 111 կտ 821` երբ հիմնական միջոցի վրա կատարված ծախսումները տեղափոխում ենք ՀՄ-ի հաշիվ` ինքնարժեք

  դտ111 կտ 823` ՀՄ-ի վրա կատարված կապիտալացվող ծախսումները տեղափոխում ենք ՀՄ-ի ինքնարժեք

  դտ 112 կտ111` երբ ՀՄ-ն դուրս ենք գրում կուտակված մաշվածությունը հանում ենք ՀՄ-ի արժեքից

  դտ 221 կտ 611` իրացումից հասույթի արտացոլում, երբ ապառիկ ապրանք ենք վաճառում և դրանից առաջանում է հասույթ

  դտ 251 կտ 221` դտ պարտքի մարում, երբ վճարում են մեզ պարտքը

  դտ 226 կտ 521` ձեռք բերված ակտիվների գծով հաշվանցվող (փոխհատուցվող) ԱԱՀ-ի գումարների արտացոլում, երբ ձեռք բերման (ստացման) և հաշվանցման (փոխհատուցման) պահերը համընկնում են

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից: