«

»

May 06 2016

Արդյո՞ք կվճարվի վերջնահաշվարկ

Elena.

Բարև ձեզ: Հարցս այսպիսին է: Ես գնացել եմ կրկնակի դեկրետ և փաստացի 4 տարի տանն եմ եղել: Ինձ երկրորդ դեկրետի գումարն էլ է վճարվել: Արդյո՞ք ես ազատման դիմում գրելուց հետո կունենամ վերջնահաշվարկի գումար: Շնորհակալություն:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

2 կարծիք

  1. Mariana

    Անպայման կստանաք, իսկ հաշվարկ կատարելու համար անհրաժեշտ է հետ գնալ Ձեր դեպքում 4 տարի, հասնել այն 12 ամիսներին, երբ Դուք աշխատել եք: Իսկ եթե Ձեզ գործատուն է ազատում, նա չի կարող Ձեզ 6 ամիս ազատել աշխատանքից, իսկ եթե Դուք ինքներդ եք ցանկանում ազատվել, ապա կարող եք:

  2. Լանա

    Եթե ունեք չօգտագործված արձակուրդային օրեր, ապա՝ այո:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...