«

»

Nov 29 2016

Խնդիրներ

Բարև ձեզ, ես ուսանող եմ, ու դասախոսը չի բացատրում` ինչպես լուծել խնդիրները: Ինչպե՞ս և ի՞նչ գրականությամբ կարող եմ սովորել: Խնդրում եմ օգնեք !!!

2 կարծիք

  1. Հրանտ

    Ի՞նչ խնդիրներ են Ձեզ հետաքրքրում:

  2. Հասմիկ

    Ինձ էլ կօգնե՞ք:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից: