«

»

Oct 28 2017

Քանի՞ ամսեկան հղիությունից հետո այլևս իրավունք չունեն ընդունել աշխատանքի

Լիլիթ.

Բարև ձեզ, կարո՞ղ եք ինձ օգնել:
Ես ընդունվել եմ աշխատանքի 3 ամսեկան հղի կարգավիճակով, երեք ամիս փորձաշրջանից հետո (համոզված եմ` դեկրետային չվճարելու պատճառով) ուզում են ազատել աշխատանքից` պատճառաբանելով, որ 6 ամսեկան հղիությամբ չեն կարող ընդունել աշխատանքի:
Քանի՞ ամսեկան հղիությունից հետո այլևս իրավունք չունեն ընդունել աշխատանքի:

Facebook մեկնաբանություններ

1 կարծիք

  1. Քրիստինե

    Իրավունք չունեն հղիության հիմքով չընդունել աշխատանքի:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...