«

»

Nov 10 2017

Գործատուն ցանկանում է երկարացնել աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետները

Գևորգ.

Բարև ձեզ: Հարցս կայանում է հետևյալում. կազմակերպությունում աշխատում են 65-70 տարեկան աշխատողներ, որոնց պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2018թ. հունվարի 8-ին: Եթե գործատուն ցանկանում է որոշակի ժամկետով, օրինակ 3 ամսով, երկարացնել աշխատանքային պայմանագիրը, կա՞ օրենքի որևէ կետ, որտեղ նշվում է ժամանակը, թե գործատուն իր հայեցողությամբ է ժամկետը սահմանում:

Facebook մեկնաբանություններ

1 կարծիք

  1. Լարիսա

    Համաձայն Աշխատանքային օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պայմանագրի ժամկետը լրանալու դեպքում առնվազն 10 օր արաջ այդ մասին գրավոր պետք ծանուցեք աշխատողին այդ մասին: Այդ ծանուցումը ներկայացնելուց, ավելացրեք նաև “Միաժամանակ առաջարկում եմ գործող պայմանագրի մեջ կատարել փոփոխություն և երկարաձգել պայմանագրի գործողության ժամկետը մինչև (Ձեր դեպքում) 2018թ ապրիլի 8-ը: Հետո դրա վերաբերյալ աշխատանքային պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու դեպքում, կողմերի համաձայնությամբ կնքվում է համաձայնագիր: Համաձայնագրում նշում են պայմանագրի ժամկետը: Միաժամանակ նշելով պայմանագրի մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...