«

»

Nov 15 2017

Արդյո՞ք անձը կարող է ՀԿ տնօրեն լինել համատեղությամբ

Araksia.

Խնդրում եմ ասեք, եթե ես լրիվ դրույքով աշխատանք ունեմ ԲՈՒՀ-ում, կարո՞ղ եմ մեկ այլ հասարակական կազմակերպության տնօրեն լինել նաև:

Շնորհակալ եմ:

Facebook մեկնաբանություններ

1 կարծիք

  1. Արթուր

    Այո:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...