«

»

Jan 09 2018

Ինչպե՞ս են ձևակերպվում ուսման վարձերից մուտքերը

Lusine.

Բարև ձեզ, կարո՞ղ եք ասել, թե քոլեջներում ինչպես են ձևակերպվում ուսման վարձերից մուտքերը:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...