«

»

Feb 08 2018

Հաշվապահական ծրագիրը ներբեռնելիս սխալ է գրում

Best Arm.

Բարև ձեզ:
Ինչու՞ է ՀԾ -Հաշվետար ներբեռնելիս սա գրում.
“Սերվերի անունը սխալ է
Ստուգեք ցանցային միացումները
-1 A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 – Error Locating Server/Instance Specified)”:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

2 կարծիք

  1. Ո՞ր տարբերակն է տեղադրված:

  2. Նորիկ

    ՀԾ հաշվապահ 7

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...