«

»

Feb 21 2018

Սանիտարական գրքույկի վերաբերյալ

Գոհար.

Բարև ձեզ: Կասե՞ք` սանիտարական գրքույկում, եթե ստուգման ժամկետը լրացել է, կարո՞ղ ենք արդյոք նոր ստուգման մեջ այն կիրառենք:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...