«

»

Sep 07 2018

Փորձաշրջանի պայմանագիր

Քրիստինե Հ.

Ինձ նյութեր են հարկավոր աշխատողի փորձաշրջանի վերաբերյալ: Կա՞ արդյոք փորձաշրջանի պայմանագիր:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

1 կարծիք

  1. Anna

    Այս կայքի “Փաստաթղթեր” բաժնում կա “Աշխատանքային պայմանագիր”, որում կարող եք նշել, որ աշխատողի համար սահմանվում է փորձաշրջան:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...