«

»

Sep 27 2018

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի վերաբերյալ

Սևան.

Խնդրում եմ կարծիք հայտնել. Կարո՞ղ է արդյոք աշխատողը հրաժարվել հղիության (70 օր) արձակուրդից և օգտվել միայն ծննդաբերության (70 օր) արձակուրդից:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...