«

»

Dec 12 2018

Գործառնությունների կազմում

Անի.

Օգնեք կազմել գործառնություններ.
1.Դ֊տ Վարչական ծախս Կ֊տ Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտք աշխատողներին աշխատավարձի վճ. գծով
2.Դ֊տ Կարճ. կրեդիտորական պարտք աշխատողներին աշխատավարձի վճարման գծով Կ֊տ Կարճ. կրեդիտորական պարտք բյուջեին
3.Դ֊տ Նյութեր Կ֊տ Դեբիտորական պարտք առհաշիվ տրված գումարների գծով

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

1 կարծիք

  1. Anna

    1) Դտ֊713 Կտ֊527
    2) Դտ֊527 Կտ֊524
    3) Դտ֊211 Կտ֊228

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...