«

»

Jan 29 2019

Ինչպե՞ս լրացնել 240 ձևի հաշվետվությունը

Բարև ձեզ:

Խնդրում եմ կասե՞ք Ա/Ձ-ները ինչպե՞ս պետք է լրացնեն 240 ձևը: Շնորհակալություն:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...