«

»

Jan 29 2019

Ինչպե՞ս ձեռք բերել հաշվապահների որակավորման քննության հարցատոմսերը

Բարև ձեզ, ասացեք խնդրեմ` որտեղի՞ց կարելի է ներբեռնել հաշվապահների որակավորման քննության հարցատոմսերը, խնդիրներն ու պատասխանները:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...