«

»

Feb 01 2019

Անձը ցանկանում է հրաժարվել արձակուրդային վճարից

Շուշան.

Ողջույն, կցանկանայի իմանալ արդյո՞ք ես իրավունք ունեմ հրաժարվել արձակուրդային վճարից և խնդրել, որ սովորական աշխատավարձ վճարեն ինձ: Կա՞ օրենք, որտեղ նշվում է, որ ես պարտավոր եմ ստանալ արձակուրդային վճար:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

1 կարծիք

  1. Anna

    Արձակուրդային վճարը նույն աշխատավարձն է, որը վճարվում է նախօրոք` արձակուրդ գնալուց առաջ:

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...