«

»

Feb 01 2019

Աշխատողը մի քանի տարի չի գնացել արձակուրդ

Սեյրան.

Բարև ձեզ: Եթե մի քանի տարի Ա/Ձ-ի աշխատողը արձակուրդ չի գնացել, ինչպե՞ս կարգավորել փաստաթղթային մասը:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...