«

»

Feb 05 2019

Ժամանակավոր աշխատողի ստաժի վերաբերյալ

Մարո.

Ըստ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի ժամանակավոր աշխատողի ստաժը թոշակի ժամանակ հաշվու՞մ են, թե՞ ոչ:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...