«

»

Aug 02 2010

ՀԿ-ի վերաբերյալ

Սոնա.

Խնդրում եմ ասել, ինչպե՞ս բացել հկ:

Facebook մեկնաբանություններ

1 կարծիք

  1. Accountant.am

    Երևի սկսեք պետ. ռեգիստրից, հետո գնաք հարկային – բոլոր ճանապարհները այնտեղ են տանում 😉

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից: