«

»

Feb 13 2011

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ

Լիլիթ.

Բարև ձեզ: Ես հղիության 5-րդ ամսում եմ գտնվում, ստանում եմ 120000դր աշխատավարձ, կխնդրեի ասեք ինձ ֆիզ. արձակուրդի հաշվարկման ձևը, և ե՞րբ կարող եմ գնալ արձակուրդ:

_______________Facebook մեկնաբանություններ_______________

42 կարծիք

Skip to կարծիք form

 1. Արա

  Բարև Ձեզ, Լիլիթ:
  Ձեր ֆիզ. արձակուրդը կհաշվարկվի հետևյալ ձև.
  միջին ամսեկան աշխատավարձը վերջին 12 ամսվա աշխատավարձների հանրագումարը բաժանելով 12-ի
  Եթե միջին ամսական աշխատավարձը կազմում է 120000 ապա
  միջին օրեկան աշխատավարձ 120000:21= 5714
  արձակուրդը տրվում է 140 օր (70 նախածննդյան և 70 ետծննդյան) հտևաբար
  5714×140=799960: Այս գումարից ոչ մի պահում չի կատարվում:
  Չեմ կարծում որ այս կայքում որևէ մեկը Ձեր երկրորդ հարցին կպատասխանի 🙂
  Հարգանքով
  Արաիկ

 2. Արմինե

  Հարգելի Արայիկ, բայց որքանով որ տեղյակ եմ, եթե միջին օրականը * ում ես 140 օրացույցայինով, ապա միջին օրականը գտնելու համար միջին ամսականը / ում ես, ոչ թե 21-ի այլ`30.4-ի: Իսկ եթե միջին օրականը գտնելու համար միջին ամսականը / ում ես 21-ի, ապա ստացածը բազմապատկում ես ոչ թե 140 օրացույցայինով, այլ աշխատանքային օրերով: Ինձ հետ համամի՞տ չես:

 3. Արմինե

  Բարև Ձեզ, Լիլիթ:
  Ձեր միջին աշխատավարձը կլինի.
  վերջին 3 ամիսների աշխատավարձների հանրագումարը բաժանելով 3-ի,
  եթե միջին ամսական աշխատավարձը կազմում է 120000, ապա միջին օրեկան աշխատավարձ 120000:21= 5714, արձակուրդը տրվում է 140 օրերի մեջ եղած աշխատանքային օրերով (70 նախածննդյան և 70 ետծննդյան): Ենթադրենք, 140օրերի մեջ կա 100 աշխատանքային օր, ապա 5714×100=571 400: Այս գումարից պահում պետք է արվի, այս օրենքը գործում է 2010թ-ի դեկտեմբերի 1-ից: (571 400-30000-80000)*20%+8000=100280…571400-100280=471 120,
  Լիլիթ, այս դեպքում դուք կստանաք 471 120 դրամ:

 4. Мага

  Բարեվ Ձեզ սիրելի կոլեգաներ: Պարբերաբար հետևում եմ այս կայքի հրապարակումներին: Երբեմն շատ եմ ուրախանում հանդիպելով բանիմաց մարդկանց պատասխաններից, և անչափ շատ տխրում ,երբ հանդիպում եմ բազմակողմանի սխալ պատասխանների, որոնք այդքան համոզիչ են ներկայացված: Խնդրում եմ հետևեք օրենքների փոփոխություններին, հարցրեք կոլեգաներից, և եթե կան 1-ից ավելի կարծիքներ, փորձեք գոնե ձեզ համար պարզել իսկությունը, որպեսզի ձեր նման հաշվարկներով այդպիսի վնասներ չհասցնեք մարդկանց: Երբևէ չեմ միջամտել պատասխաններին, բայց այս դեպքում չեմ կարող լռել, որովհետև մինչ իմ աշխատելը իմ հիմնարկում նույնպես ֆիզ կոչվածից պահում էին եկամտահարկ:
  Հարգելի Լիլիթ նախածննդյան արձակուրդ գնալու սկիզբը ֆքսվում է բժշկի տված անաշխատունակության թերթիկում: Եթե ձեր աշխատանքային շաբաթը 5-օրյա է, միջինը հաշվարկվում է 21 դրույքով, 6-օրյայի դեպքում `25-ով:Ինչքան հասկացա հաշվապահ չեք, կթորձեմ ավելի հասկանալի: 120000 աշխատավարձի դեպքում /կեղտոտ աշխատավարձ/ հաշվարկը կատարում ենք արձակուրդի սկզբի օրվանից ետ գնալով և վերցնելով 3 լրիվ աշխատած ամիսներ: Հաշվարկը հետևյալն է 120000*3/3/21 =5714 (5-օրյա շաբաթ): Այնուհետև հաշվարկում եք թե անաշխատունակության թերթիկի մեջ նշված ժամանակահատվածում քանի աշխատանքային օր կա:Չեմ ասում 140 օրվա մեջ,որովհետև կարող եք նախածննդյան 70օրը առանձին վերցնել, ետծննդյանը առանձին,ըստ ձեր ցանկության:Եթե օրինակ 140 օրվա մեձ եղել է աշխատանքային 100 օր, հաշվարկը հետևյալն է 5714*100=571400 ,որից ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ ՉԻ ՊԱՀՎՈՒՄ: Լիլիթ ջան դուք առձեռն ստանում եք 571400 ՀՀ ԴՐԱՄ, եթե նախորդող 3 ամիսների ընթացքում ունեցել եք պարգևավճար կամ հավելավճար կամ այլ հավելումներ, որոնք մտել են ԱՎՈՒՄի մեջ, ապա դրանք նույնպես մասնակցում են հաշվարկին: ԻՍԿ ՀԱՐԳԵԼԻ ԿՈԼԵԳԱՆԵՐԻՍ ԿԽՆԴՐԵՄ ԿԱՐԴԱԼ ՀՕ-160-Ն ընդունված 2010թ հոկտեմբերի 27-ին, որը ուժի մեջ է 01.12.2010 :Հատկապես Հոդված 22 մանրամասն: Նաև հասկանալ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի և հղիության և ծննդաբերության նպաստների տարբերությունները և հաշվարկի տարբերությունները: Նախածննդյան և ետծննդյան նպաստը չի հարկվում եկամտահարկով/Եկամտահարկի մասին օրենք/: Շատ այլ մանրամասներ կան, որոնց մասին կուզեի խոսել,բայց ոչ հիմա: Կներեք սուր քննադատության համար: Հարցերի դեպքում խնդրեմ mmmgs2006 շնիկ yahoo.com

 5. Արա Ա.

  Հարգելի Մառա,
  համաձայն “Եկամտահարկի մասին օրենքի”.
  Հոդված 7.Եկամուտ չհամարվող տարրերը
  Սույն օրենքի իմաստով եկամուտ չեն համարվում`
  ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն վճարվող պետական նպաստները, բացառությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների

  Այսինքն, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստները համարվում են եկամուտ: Իսկ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստները, համաձայն “ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին” ՀՀ օրենքի, հետևյալն են.

  Հոդված 3. Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հասկացությունը և տեսակները.

  2. Սույն օրենքով սահմանվում են ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի (այսուհետ` նպաստ) հետևյալ տեսակները.

  1) հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` հիվանդության նպաստ).

  2) պրոթեզավորման պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` պրոթեզավորման նպաստ).

  3) առողջարանային բուժման անհրաժեշտության պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` առողջարանային բուժման նպաստ).

  4) հղիության ու ծննդաբերության պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` հղիության ու ծննդաբերության նպաստ).

  5) ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտությամբ պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստ):

  Միգուցե ինչ-որ բան բա՞ց եմ թողել, հարգելի Մառա: Այդ դեպքում կխնդրեի ուղղել, քանի որ այս հարցը հետաքրքրում է բոլորին, պատասխանները և կարծիքները բավական շատ ու բազմազան են, փորձենք միասին գտնել դրանցից ճիշտը:

 6. Մարիամ

  Մառա, ամեն ինչ ճիշտ է իմ կարծիքով, միայն թե այդ նույն ՀՕ 160-Ն ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում միջին աշխատավարձը չի նախատեսում հաշվարկել վերջին լրիվ աշխատած 3 ամիսներից, այլ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով, որն է
  Աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձի չափը որոշվում է այդպիսի պահանջ առաջանալու ամսվան նախորդող վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում տվյալ գործատուի կողմից աշխատողի համար հաշվարկված աշխատանքի վարձատրության բոլոր տեսակների (հիմնական աշխատավարձ, լրացուցիչ աշխատավարձ` հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, պարգևատրումներ և այլն) ընդհանուր գումարը տասներկուսի բաժանելու միջոցով:

  Արա ճիշտ եք, բայց կա նաև եկամտահարկի հաշվարկման և վճարման մասին հրահանգ, որում էլ ասվում է`
  Հարկման նպատակով ֆիզիկական անձանց եկամուտների մեջ չեն մտցվում`
  ա) պետական սոցիալական ապահովության և պետական սոցիալական ապահովագրության նպաստները (բացառությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության, այդ թվում` հիվանդ երեխայի, ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստների).
  -հղիության և ծննդաբերության նպաստները.
  -երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստները.
  -երեխայի խնամքի համար նպաստները (մինչև օրենսդրությամբ նախատեսված տարիքին հասնելը).
  -թաղման նպաստները.
  -սակավ ապահովված ընտանիքների երեխաների համար նպաստները.
  -ի ծնե հաշմանդամների նպաստները.
  -ժամկետային ծառայության զինծառայողների երեխաների նպաստները.
  -երեխաներ ունեցող, սակայն կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ չստացող այրիների համար նպաստները.
  -ալիմենտի վճարումից խուսափող ծնողների որոնման ժամանակաշրջանում անչափահաս երեխաների համար նպաստները.
  -գործող օրենսդրության համապատասխան վճարվող այլ պետական նպաստները.
  🙂

 7. Սիմոն

  Հարգելի Լիլիթ, հարգելի կոլեգաներ, և հին և նոր աշխատանքային օրենսգրքերով, ինչպես նաև եկամտահարկի նասին օրենքով հղիության ու ծննդաբերության պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստը չի համարվում հարկվող եկամուտ, հետևաբար, այդ նպաստից եկամատահարկ չի գանձվում: Չի հաշվարկվում նաև սոց. վճար աշխատողից (3%)-ը և սոց վճար գործատուից:
  Լիլիթ, ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե երբ եք գնալու ֆիզ արձակուրդ, ապա ըստ նոր աշխատանքային օրենսգրքի այդ իրավունքը դուք ձեռք եք բերում հղիության 154 -երորդ օրվանից սկսած: Մնացած բոլոր հարցերում համաձայն են Мага-ի հետ, բացի միջին ամսական աշխատավարձը հաշվելու ձևի հետ(այժմ այն հաշվարկվում է ոչ թե 3 այլ վերջին 12 ամիսների ընթացքում հաշվակված եկամտից):

 8. Мага

  Հարգելի Արա Ա, կարդացեք ՊտԵկՆխ 16.04.2001 N02/456 կետ 9
  Ստորև բերում եմ այդ հատվածը
  «ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
  9. Հարկման նպատակով եկամուտ չեն համարվում և համախառն եկամտի մեջ չեն ներառվում.
  ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն վճարվող նպաստները (բացառությամբ` հիվանդության, պրոթեզավորման, առողջարանային բուժման, ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի և արձակման նպաստների), մասնավորապես` պետական նպաստները (ընտանեկան նպաստ, երեխայի խնամքի նպաստ, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ, զոհված` Հայաստանի ազգային հերոսի կամ մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի նպաստ), գործազրկության նպաստը, հղիության ու ծննդաբերության նպաստը, թաղման նպաստը:

  Հարգելի Սիմոն շնորհակալ եմ միջինի հաշվարկի վերաբերյալ սխալս ուղղելու համար: Ճիշտ է ես աշխատավարձի հաշվարկով չեմ զբաղվում, բայց տեղյակ լինելը դեռ ոչ ոքի չի խանգառել:
  Ինչ վերաբերում է Լիլիթի 154-րդ օրվանից հետո ֆիզ գնալուն, ապա այդ դեպքում նրան կտրվի միայն ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար: ՀՕ-160-Ն ՀՈԴՎԱԾ 11 ԿԵՏ 3:Սիմոն եթե ինչ որ բան բաց եմ թողել, խնդրում եմ հուշել:

 9. Թագուհի

  Բարև բոլորին:
  Մարիամի պատասխանը ճիշտ է: Պետք է նշեմ, որ ՀՀ Ազգային Ժողովի գարնանային նստաշրջանում շուտով այս 2 օրենքներում էլ փոփոխություններ են լինելու՝հետադարձ ուժի սկզբունքի կիրառմամբ: Օրինակ, Եկամտահարկի մասին օրենքի հոդված 7 ա. կետի վերջում՝ “Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն վճարվող պետական նպաստները” նպաստների բառից հետո ավելանում է՝
  “որոնց մեջ չեն ներառվում հղիության և ծննդաբերության նպաստները” արտահայտությունը:
  Հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կպարզաբանվի:

 10. nelly

  Հարգելի Լիլիթ, Ձեզ բարի ազատում և այդ գումարը ծախսեք նպատակին: Ես համամիտ եմ և վստահ ասում եմ, միանշանակ ճիշտ է Մառան, բացառությամբ այն կետի, որը նկատեց Սիմոնը: Բայց մի բան ոչ մեկդ հաշվի չառաք Մառայի ասացի մեջ: Պարգևավճարները 1/12 մասով են ներառում միջինի մեջ: Հարգելի Լիլիթ, եթե դուք մեկ տարվա ընթացքում պարգևավճարներ եք ունեցել, ձեր գումարը կմեծանա:

 11. Արմինե

  MARA, կխնդրեի այսուհետ ավելի հիմնավոր և մանրամասն ծանոթանալ հարկային օրենսդրությանը և քննարկվող հարցը չդիտարկել միայն մեկ տեսանկյունից: Դուք առաջնորդվում եք Եկամտահարկի հրահանգով, բայց կա դրանից ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող ակտ` Եկամտահարկի մասին ՀՀ օրենքը, որի մեջ հստակ նշվում է հարկի պահման կամ չպահման պատասխանը: Ասեմ նաև, որ այդ հրահանգը վերջին օրենսդրական փոփոխություններից հետո չի թարմացվել, իսկ օրենդրական փոփոխությունների հեղինակների հետ առերես շփման արդյունքում պարզաբանվել է, որ ֆիզ. արձակուրդից պահվում է եկամտահարկ:

  1. Melsida

   Այո, պահվում է եկամտահարկ, ասեմ Ձեզ, որ ես 2014թ -ից ունեցել եմ 4 կին աշխատող, որոնք օգտվել են ֆիզ.արձակուրդից: Հաշվել եմ 12 ամսվա միջինը, բաժանել եմ 30.4 ի վրա, ստացել եմ մի թիվ և բազմապատկել 140 օրով, հետո էլ 15 օր վիրահատության համար: Մի հարց էլ ես եմ ուզում պարզաբանենք, իմ աշխատողը աշխատել է 9 ամիս ու ֆիզ է գնում, ինչպե՞ս պետք է հաշվեմ, ինքը ֆիզ արձակուրդի փոխարինողն է, և ինքը 2016թ-ի նոյեմբեր ամսում օգտվել է հերթական արձակուրդից, իսկ ֆիզ արձակուրդում կլինի մարտի 15-ից: Եթե 155 օրը լրանա, կարո՞ղ է ինքը իր հերթական արձակուրդից օգտվի ու գա իր աշխատանքին:

 12. Accountant.am

  Հարգելի կոլեգաներ, ես գրություն եմ ուղարել ՊԵԿ այս հարցի պարզաբանման համար և ստացել եմ հետևյալ պատասխանը`

  դեկտեմբերի 25-ին ստացված հարցի վերաբերյալ.
  “Եկամտահարկի հաշվարկման և բյուջե վճարման կարգի մասին” հրահանգը և հրահանգի հավելված 1-ով սահմանված հաշվարկը համապատասխանեցվելու են 2010թ. դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած “Եկամտահարկի մասին” ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի փոփոխված դրույթներին, որոնք գերակայում են մինչ այդ հրահանգով սահմանված դրույթների նկատմամբ: Այսինքն 2010թ. դեկտեմբերի 1-ից հետո ծագած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերով հղիության և ծննդաբերության նպաստները` որպես ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ, հարկվում են եկամտահարկով և հաշվարկում արտացոլվում են նպաստի վճարման համապատասխան ամսվա սյունակում:

  Ուղղակի հարկերի ընթացակարգերի բաժին
  594646
  28.12.2010

 13. Լիլիթ

  Բարև Ձեզ: Ես աշխատւմ եմ մասնավոր հիմնարկում և կուզեի իմանալ` արդյոք ֆիզ արձակուրդ տրվում է նաև մասնավոր հիմնարկների աշխատակիցներին: Ըստ նախապես լսածս մի քանի կարծիքների, այդ հարցը կախված է տվյալ հիմնարկից:

 14. Աննա

  Լիլիթ ջան,
  կարող եք արձակուրդից օգտվել հղիության 31-րդ շաբաթականից սկսած: Հաշվարկել կարող եք ինքներդ` վերջին դաշտանային ցիկլի օրից սկսած հաշվեք շաբաթները, կամ ձեր փոխանակման քարտի մեջ նշվում է այդ: Իմ հաշվարկով դուք ապրիլի մեջ կարող եք գնալ արձակուրդ: Կստանաք 677 714 դրամ նպաստ, 134 270 դրամ կվճարվի եկամտային հարկ գործատուի կողմից: Եթե պետք է, կարող եմ գրել հաշվարկման ձևը:

 15. Լիանա

  Բարև ձեզ: Ինձ կասե՞ք` հիմա ինչպես են ճիշտ հաշվարկում միջին աշխատավարձը վերջին 3, թե՞ 12 ամիսներին ստացված աշխատավարձի միջոցով: Եվ խնդրում եմ ասել` արձակուրդայինը հաշվարկին մասնակցու՞մ է:

 16. Անահիտ

  Խնդրում եմ օգնեք, թե ինչպես պետք է հաշվել հղիության և ծննդաբերության նպաստի համար ամսական միջին աշխատավարձը, եթե վարձու աշխատողը 1-ին երեխայի ծննդյան 3 տարին լրանալուց հետո աշխատել է 4.5 ամիս և ներկայացրել 2-րդ երեխայի հղիության և ծննդաբերության նպաստի թերթիկ: Եվ եթե պետք է հետ հաշվարկ կատարել, ապամիջին աշխատավրձի հաշվման ժամանակ արդյոք սոցվճարը գումարվում է աշխատավարձին: Շնորհակալություն:

 17. Նինա

  Բարև ձեզ, կուզենայի ճշտել` ֆիզ. արձակուրդ երբվանից կարող եմ գնա: Հղիության 30 շաբաթականից, թե՞ 154-րդ օրվանից, թե՞… Կանխավ շնորհակալություն:

 18. Մարիամ

  Բարև ձեզ: Ես աշխատում եմ դպրոցում և ստանում եմ 120 000 (կեղտոտ) աշխատավարձ: Հիմա գտնվում եմ հղիության 4-րդ ամսում: Ուզում եմ իմանալ` երբ կարող եմ գնալ ֆիզարձակուրդ և ինչքան պետք է ստանամ: Բացի դրանից ունեմ նաև մեկ այլ հարց` ես դեկտեմբեր ամսին պետք է դիմում գրեմ և ազատվեմ աշխատանքից, որովհետև որոշել եմ ուրիշ աշխատանքի նշանակվել, բայց մնալ ֆիզարձակուրդում, արդյո՞ք այդ դեպքում ես դպրոցից ստացած ֆիզարձակուրդի գումարը պետք է փոխանցեմ դպրոցին: Կանխավ շնորհակալություն:

 19. Հրաչուհի

  Բարև ձեզ, ես ունեմ 3 տարվա ստաժ, բայց հիմնական աշխատող չեմ, փոխարինող եմ, ես ֆիզ արձակուրդ կարո՞ղ եմ գնալ, եթե մինչև իմ գնալը հիմնական աշխատողը չի գալիս, նախապես շնորհակալություն:

 20. Արփի

  Բարև Ձեզ: Չէի՞ք ասի, 140 օր նախածննդյան և հետծննդյան նպաստը հիմնա՞րկն է վճարում, թե՞ պետությունը:

 21. Բագրատ

  Արփի, նպաստի գումարը կանխավճարի տեսքով վերցվում է աշխատավարձի ֆոնդից, այնուհետև նվազեցվում եկամտային հակի հաշվին, իսկ եթե նպաստի գումարը ավելի մեծ է, քան ամսեկան եկամտային հարկը, դրա տարբերությունը վճարում է սոցապը:

 22. Արփինե

  Բարև ձեզ, ես Արփինեն եմ, աշխատում եմ մոտ մեկ տարի, ունեմ մեկ երեխա և պատրաստվում եմ երկրորդը ունենալ, սակայն աշխատանքիս պայմանները այնպիսին են, որ կարծում եմ` չեմ կարողանա 7 ամիս աշխաել: Օրենքը ինձ թու՞յլ տալիս է ավելի շուտ դուրս գալ ֆիզ. արձակուրդի, ասենք օրինակ 3-րդ ամսից, և ինչպե՞ս կվճարվի իմ աշխատավարձը այդ դեպքում, ես ստանում եմ 80 000 դր, 6 օր շաբաթը: Շնորհակալություն նախապես:

 23. Անահիտ

  Աստղիկ,
  բարև Ձեզ, ես 5 ամսից ավելի է փոխարինում եմ Ֆիզ. արձակուրդի մեջ գտնվող իմ կոլեգային, նաև նույն դպրոցում 1 դրույք հաստիքով հիմնական աշխատող եմ: Պարապած ժամերիս քանակը 12-ն է: Խնդրում եմ պատասխանել` իմ վճարումը ժամաքանակով պետք է լինի, թե՞ հաստիքայինով, և խնդրում եմ մատնանշել հիմքը: Կանխավ շնորհակալություն:

 24. Բարև ձեզ, խնդրում եմ պարզաբանել, կտրամադրվի՞ արդյոք երեխայի խնամքի նպաստ, եթե ֆիզարձակուրդ գնալուց մեկ շաբաթ հետո կազմակերպությունը լուծարվել է: Նախապես շնորհակալություն:

 25. Սառա

  Ես աշխատում եմ դպրոցում, և իմ աշխատավարձը կազմում է 130 000 դրամ: Ես 3 տարի ֆիզարձակուրդի մեջ եմ գտնվել:Հիմա վերադարձել եմ գործի և պետք է աշխատեմ 40 օր, որից հետո նորից գնալու եմ ֆիզարձակուրդ: Բայց նշեմ, որ իմ ֆիզարձակուրդի ժամանակ 2-րդ տարում այդ հաստիքը վերացել է դպրոցում: Ուզում եմ իմանալ` ինչպես կհաշվեն այս 2 ֆիզարձակուրդը: Ինձ տեղեկացրել են, որ հաշվելու են միջին նվազագույնով: Արդյո՞ք դա ճիշտ է, թե՞ ոչ:

 26. Լիաննա

  Բարև ձեզ: Ֆիզ արձակուրդի 140 օրերը դրանք միայն աշխատանքայի՞ն օրերն են, թե ոչ, և 90 000 դրամ աշխատավարձի դեպքում ինչքա՞ն է լինում ֆիզ արձակուրդի գումարը, աշխատանքային օրերը` շաբաթը 5 օր:

 27. Gayane

  Բարև ձեզ, ինձ մի հարց է հետաքրքրում: Եթե ֆիզարձակուրդից հետո 6 ամսից աշխատողը վերադառնում է աշխատանքի ու 8 ամիս աշխատում է ու ուզում է տեղափոխվել, մինչև երեխայի 3 տարին լրանալը նա իրավունք ունի՞ հետ գա իր աշխատանքին:

 28. Գայանե

  Բարև Ձեզ: Եթե հիմնական աշխատողին տեղափոխում են այլ պաշտոնի (ֆիզարձակուրդում գտնվող աշխատողին փոխարինելու)ու նրա փոխարեն այլ աշխատող են ընդունում ժամանակավոր, հնարավոր է հետագայում ֆիզարձակուրդում գտնվող աշխատողի վերադարձի դեպքում նրան փոխարնողը գա իր հին աշխատանքին: Նման պարագայում գործատուն կարող է նրան ազատել:

 29. Մարիաննա

  Բարև ձեզ:

  Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցիս.
  Հնարավո՞ր է տրամադրել դեկրետայինի հաշվարկման բանաձև (որպեսզի ես ինքս հաշվեմ) օրենքի ամենավերջին փոփոխություններով, քանի որ ես այստեղ կարդացի բազմաթիվ կարծիքներ, որոնցից յուրաքանչյուրում հաշավարկները տարբեր են:
  Նախապես շնարհակալ եմ:

 30. ANSWER

  Եթե ցանկանում եք հաշվել Ձեր՝ Հղիության և ծննդաբերության նպաստի չափը, ապա այցելեք հետևյալ կայք-էջ…

 31. Ինգա

  Բարև ձեզ: Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին. ես աշխատում եմ դպրոցում, ստանում եմ 78 000 դրամ աշխատավարձ, հուլիսի 1-ին գնալու եմ ֆիզ. արձակուրդ, ասեք խնդրեմ՝ ես կարո՞ղ եմ արձակուրդային ստանալ, և ինչքա՞ն կկազմի իմ ֆիզ. արձակուրդը: Նախապես շնորհակալություն:

  1. Syuzi

   Ես էլ կցանկանայի իմանալ: Ես էլ հունիսի 19-ից եմ մեկնելու ֆիզ. արձակուրդ ու չգիտեմ` նպաստ կստանամ, թե ոչ:

 32. Nvard

  Բարև ձեզ: Ես մի խնդրի առաջ եմ կանգնել, գտնվում եմ 30-31 շաբաթական հղիության շեմին, ունեմ աշխատանքի գրեթե 20 տարվա ստաժ, բայց այնպես է ստացվել, որ հղիությանս սկզբում ինքնակամ դուրս եմ եկել աշխատանքից: Անձնագրային գրանցումս Գյումրիի է, բայց 2006 թվականից աշխատել և ապրում եմ Երևանում: Հիմա դեկրետային գումարը ստանալու համար պիտի մեկնե՞մ Գյումրի, քանի որ այնտեղ եմ գրանցված, թե՞ հաշվառված վայրի սոցապ բաժին ներկայանալ: Նշեմ` հղիությունս շատ բարդ է, մեքենա նստելը 5 րոպեից ավել հակացուցված է, իսկ իմ ներկայությունը ասում են պարտադիր է: Ինչպե՞ս վարվել: Կանխավ շնորհակալություն:

 33. Աննա

  Բարև ձեզ:
  Ես պետական աշխատող եմ, ընդունվել եմ 2015թ. հունիսի 22-ին պայմանագրային հիմունքներով (մինչև դեկտեմբեր): Սակայն հոկտեմբերին ինքնակամ ազատվել եմ և կրկին ընդունվել եմ նոյեմբերին անժամկետ: Իմ ամսական աշխատավարձը 158 000 դրամ է: Ես դեկրետ եմ գնալու սեպտեմբերին: Խնդրում եմ հաշվարկել, թե որքան գումար եմ ստանալու:
  Կանխավ շնորհակալություն:

 34. Աննա

  Բարեւ ձեզ: Կարո՞ղ եք ասել` քանի՞ ամիս պետք է գրանցված աշխատես, որ կարողանաս ֆիզարձակուրդի գնալ: Այսինքն, եթե ես աշխատատեղս փոխում եմ և աշխատում եմ նոր գործատուի մոտ, և եթե երկու ամիս աշխատելուց հետո հղիանում եմ, հնարավո՞ր է, որ գործատուն ինձ ֆիզարձակուրդ չտրամադրի: Շնորհակալություն:

 35. Լիլիթ

  Բարե ձեզ, կխնդրեմ ինձ պատասխանեք` 140 օր արձակուրդը հաշվելիս շաբաթ-կիրակին է՞լ է հաշվարկվում:

 36. Vladimir

  Կարո՞ղ եք ասել` ինչպե՞ս կարող ենք կատարել նպաստի ճիշտ հաշվարկ, եթե աշխատողը ամսեկան ստանում է 130 000 դրամ աշխատավարձ:

 37. Լենա

  Բարև Ձեզ, խնդրում եմ պատասխանել իմ հետևյալ հարցին. ֆիզարձակուրդից կարո՞ղ եմ շուտ ետ վերադառնալ և եթե այո՝ աշխատանքային ժամերը ինձ համար նու՞յնը կլինեն, ինչ մյուս աշխատողներինը, եթե իմ երեխայի 3 տարին դեռ չի լրացել: Կանխավ շնորհակալություն:

 38. Լիլիթ

  Բարեվ Ձեզ: Խնդրում եմ հաշվարկեք իմ ֆիզ. արձակուրդի գումարը: Աշխատավարձս (կեղտոտը 123 000), ամսեկան ստանում եմ 84 000, մարտի 20-ից մինչև օգոստոսի 6 ընկած ժամանակահատվածն է:

 39. Լուսինե

  Բարև ձեզ: Կօգնե՞ք հաշվել դեկրետայինս, դեկրետից վերադարձել եմ մարտի 3-ին և հունիսի 19-ից նորից դեկրետ եմ, աշխատավարձս գռոս 220 000 է, որից 60 000 բոնուս է։ Շնորհակալություն:

 40. Սաթինե

  Բարև ձեզ, ես զինծառայող եմ, պետք է գնամ ֆիզարձակուրդ և ուզում եմ իմանալ` արդյո՞ք նույն հաշվարկով պետք է հաշվել հասանելիք գումարի չափը։ Ես ամենօրյա ծառայող չեմ, այլ մարտական հերթապահություն եմ կրում՝ ամիսը 8-10 հատ։

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից:
Loading...