↑ Return to Page for jobs.

Կրթության ազգային ինստիտուտ

Ընկերություն
Կրթության ազգային ինստիտուտ
Հասցե
Երևան, Տիգրան Մեծ 67
Հեռախոս
571172
Էլ. փոստ
info շնիկ aniedu.am
Թափուր աշխատատեղը
Գլխավոր հաշվապահ
Տևողությունը
Աշխատանքի նկարագրությունը
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության ազգային ինտիտուտ» ՓԲԸ-ում շտապ պահանջվում է գլխավոր հաշվապահ իրականացնելու հաշվապահական հաշվառման վարման, հարկային, ինչպես նաև ֆինանսական և կառավարչական հաշվետվությունների հետ կապված պարտականություններ և գործառույթներ:

Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման ամենօրյա վարման կազմակերպում և վերահսկում,
Հարկային, ֆինանսական, ՀՀ ԿԳ նախարարությանը ներկայացվող և օրենքով պահանջվող այլ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին,
Ընթացիկ ֆինանսական վերլուծության իրականացում և վերահսկողություն կազմակերպության կողմից տնօրինվող ֆինանսական (մասնավորապես` դրամական) միջոցների օգտագործման նկատմամբ,
Տարեկան եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի և դրանց կատարողականների կազմում և ներկայացում խորհրդին,
Կազմակերպությունում իրականացվող առանձին ծրագրերին առնչվող նախահաշիվների և հաշվետվույթւոնների կազմում;
Այլ համանման հանձնարարությունների և պարտականությունների իրականացում:

Պարտականությունները
Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման ամենօրյա վարման կազմակերպում և վերահսկում,
Հարկային, ֆինանսական, ՀՀ ԿԳ նախարարությանը ներկայացվող և օրենքով պահանջվող այլ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին,
Ընթացիկ ֆինանսական վերլուծության իրականացում և վերահսկողություն կազմակերպության կողմից տնօրինվող ֆինանսական (մասնավորապես` դրամական) միջոցների օգտագործման նկատմամբ,
Տարեկան եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի և դրանց կատարողականների կազմում և ներկայացում խորհրդին,
Կազմակերպությունում իրականացվող առանձին ծրագրերին առնչվող նախահաշիվների և հաշվետվույթւոնների կազմում;
Այլ համանման հանձնարարությունների և պարտականությունների իրականացում:

Պահանջվող որակավորումը
Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական կամ հաշվապահական կրթություն,
Առնվազն 5 տարվա (ցանկալի է փակ բաժնետիրական ընկերությունում) գլխավոր հաշվապահի աշխատանքային փորձ (պետական մարմինների հետ աշխատանքային փորձը կլինի առավելություն),
ՀՀ հարկային օրենսդրության, Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների գերազանց իմացություն և դրանց կիրառման հմտություն,
ՀՀ ֆինանսների հախարարության կողմից տրված որակավորված հաշվապահի վկայական,
ACCA-ի վկայականը ցանկալի է,
1C հաշվապահական ծրագրի, MS Office փաթեթի և համացանցում որոնողական ծրագրերի գերազանց իմացություն և աշխատանքային փորձ,
Հայերենի գերազանց իմացություն, Անգլերենի և Ռուսերենի լավ իմացություն,
Անալիտիկ մտածողություն, բարդ իրավիճակներում արագ և հիմնավորված լուծումներ գտնելու և գործելու հմտություն,
Կազմակերպչական հմտություններ, կենտրոնացված ուշադրություն` նույնիսկ մանրուքների նկատմամբ,
Գերազանց հաղորդակցական և գրելու հմտություններ,
Թիմային աշխատանքում արագ ներգրավվելու կարողություն և սահմանափակ ժամկետներում աշխատելու ունակություն:

Աշխատավարձը
Սկիզբը
Վերջնաժամկետը
Ընկերության մասին
Այլ նշումներ

Պատասխանել

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Կարող եք թողնել Ձեր կարծիքը, մեկնաբանությունը, հարցը: Գրեք այն առանց ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ("Caps Lock" ստեղնը անջատած), առանց այս < նախադասություն > նշանների, հայերեն լեզվով և հայերեն տառերով` օգտվելով Armenian Phonetic Unicode-ից: