Անահիտ Հակոբյան

Անուն, Ազգանուն` Անահիտ Հակոբյան
Էլ. փոստ` anahithakobyan44 շնիկ rambler.ru
Հեռախոս` 099769601
Պաշտոն` Գլխավոր հաշվապահ
Բովանդակություն` Ցանկալի է արտադրության, ծառայության կամ շինարարության ոլորտում
Ցանկալի աշխատավարձ` 300 000 դրամ

Կիսվել՝