Անահիտ

Անուն, Ազգանուն՝ Անահիտ
Էլ. փոստ՝ anahit.acc1 շնիկ gmail.com
Հեռախոս՝ 093114622
Պաշտոն՝ Հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահ, ներքին աուդիտոր
Բովանդակություն՝ Կվարեմ կազմակերպությունների, Ա/Ձ-ների հաշվապահություն: Կիրականացնեմ ներքին աուդիտի, հաշվապահության վերականգնման, ՀԾ-ի ներդրման աշխատանքներ:
Ցանկալի աշխատավարձ՝ Կախված աշխատանքի ծավալից: