Անի Պետրոսյան

Անուն, Ազգանուն` Անի Պետրոսյան
Էլ. փոստ` ani.petrosyan012 շնիկ gmail.com
Պաշտոն` Հաշվապահ` ազատ գրաֆիկով
Բովանդակություն` Հաշվապահական հաշվառման վարում, ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում ու ներկայացում, կազմակերպության ներքին հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների արդյունավետ վարում, վիճագրական հաշվետվությունների կազմում:
Ցանկալի աշխատավարձ` Կախված աշխատանքի ծավալից և ոլորտից
Այլ նշումներ` Աշխատանքային փորձ հարկման ընդհանուր և հատուկ համակարգերում, արտադրության և ծառայությունների մատուցման ոլորտներում:

Accountant.am
Author: Accountant.am