Անի Սիմոնյան

Անուն, Ազգանուն` Անի Սիմոնյան
Էլ. փոստ` ani-simonyan շնիկ yandex.ru
Հեռախոս` +37496529393
Պաշտոն` Հաշվապահ
Բովանդակություն` Ազատ գրաֆիկ
Ցանկալի աշխատավարձ` 50 000-100 000