Աննիկ Աղասու Հարությունյան

Անուն, Ազգանուն՝ Աննիկ Աղասու Հարությունյան
Էլ. փոստ՝ annik1956 շնիկ mail.ru
Հեռախոս՝ 077996094
Պաշտոն՝ Գլխավոր հաշվապահ
Բովանդակություն՝ Բյուջետային հաշվապահի կրթություն և որակավորում: 38 տարիների հաշվապահի փորձ բյուջետային բնագավառում:
Ցանկալի աշխատավարձ՝ 100 000 դրամ
Այլ նշումներ՝ Տիրապետում եմ ՀԾ, Կլիենտ Թրեժերի, invoicing, taxservice, excel ծրագրերին, բյուջետային հիմնարկների նախահաշիվ հայտեր, ակտեր և այլն:

Accountant.am
Author: Accountant.am