Փնտրում եմ աշխատանք

Կայքում հայտարարություն տեղադրելն անվճար է։ Ցանկության դեպքում կարող եք նվիրաբերել սիմվոլիկ գումար կայքի զարգացման համար – Իդրամ դրամապանակ ID 796528160։ Շնորհակալություն Accountant.am կայքից օգտվելու համար։