Արթուր Լալազարյան

Անուն, Ազգանուն` Արթուր Լալազարյան
Էլ. փոստ` lalazaryan.a շնիկ yandex.ru
Հեռախոս` 096108211 055 10 82 11
Պաշտոն` Գլխավոր հաշվապահ
Բովանդակություն` Գլխավոր հաշվապահ