Արինե Սարիբեկյան

Անուն, Ազգանուն` Արինե Սարիբեկյան
Էլ. փոստ` arine.lux2011 շնիկ mail.ru
Հեռախոս` (077)81-71-26
Պաշտոն` Հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի օգնական
Բովանդակություն` Փնտրում եմ հաշվապահի կամ գլխավոր հաշվապահի օգնականի աշխատանք։ Ունեմ 6 տարվա աշխատանքային փորձ։
Ցանկալի աշխատավարձ` 180 000 – 200 000
Այլ նշումներ` Մարզերում և Երևանում վաճառքների հսկողություն, իրականացում ՀԾ Կառավարում ծրագրում և ներմուծում ՀԾ Հաշվապահ ծրագիր, պահեստների շարժի և մնացորդների վերահսկում, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերահսկում, գործընկերների հետ փոխադարձ ակտերի և պայմանագրերի կազմմում։ E-invoicing համակարգով հաշիվների դուրսգրում և ստորագրում, հաշվետվությունների ներկայացում գլխավոր հաշվապահին, ամսական տվյալների ստուգում և ներկայացում ֆինանսական տնօրենին: Աշխատավարձի հաշվարկում և վճարում, դրամարկղի վարում, բանկային քաղվածքների, ստացված ծառայությունների ներմուծում ՀԾ Հաշվապահ ծրագիր, բանկային փոխանցուների կատարում։