Արմինե Սարիբեկյան

Անուն, Ազգանուն` Արմինե Սարիբեկյան
Էլ. փոստ` armine.lux2011 շնիկ mail.ru
Հեռախոս` (077)81-71-26
Պաշտոն` Հաշվապահ
Բովանդակություն` Փնտրում եմ հաշվապահի կամ գլխավոր հաշվապահի օգնականի աշխատանք:
Ցանկալի աշխատավարձ` 150 000
Այլ նշումներ` 2012 հոկտեմբեր – 2015 փետրվար աշխատել եմ որպես հաշվետար-վարիչի օգնական, կատարել եմ Օրեկան հաշվետվությունների ամփոփում, մուտքագրում ՀԾ առևտուր ծրագիր, բեռնագրերի, հաշիվ-ապրանքագրերի դուրսգրում, ապրանքների մուտքագրում, դրամարկղի և առաքման գրքի լրացում, գործընկերների հետ մնացորդների ճշտում, խոտանված ապրանքների դուրսգրում, ապրանքների շարժի վերահսկում, մասնակցություն գույքագրման գործընթացին, ամսական և տարեկան հաշվետվությունների կազմում և հանձնում ֆինանսական տնօրենին, գանձապահի բացակայության ընթացքում նաև դրամարկղի վերահսկում , անհրաժեշտության դեպքում նաև մասնակցություն վաճառքին, աշխատակիցների հետ կապված փաստաթղթերի հավաքագրում և լրացում, ինչպես նաև գլխավոր հաշվապահի կողմից տրվող հանձնարարությունների կատարում: 2015թ. մինչ օրս աշխատում եմ որպես հաշվապահ և կատարում եմ մարզերում և Երևանում վաճառքների հսկողություն և ներմուծում ծրագիր, պահեստների շարժի և մնացորդների վերահսկում, դեբիտորական պարտքերի առանձնացում և համեմատում վաճառքի բաժնի տվյալների հետ, E-invoicing համակարգով հաշիվների դուրսգրում և ստորագրում, ստացված ծառայությունների մուտքագրում ծրագիր, հաշվետվությունների ներկայացում գլխավոր հաշվապահին:

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am