Գարիկ Գալոյան

Անուն, Ազգանուն՝ Գարիկ Գալոյան
Էլ. փոստ՝ galoyan1 շնիկ yandex.ru
Հեռախոս՝ 099-29-05-35
Պաշտոն՝ Ավագ հաշվապահ
Ցանկալի աշխատավարձ՝ 250 000 – 300 000