Լիլիթ Զաքեյան

Անուն, Ազգանուն` Լիլիթ Զաքեյան
Էլ. փոստ` lilit021292 շնիկ yahoo.com
Հեռախոս` 093470902
Պաշտոն` Հաշվապահ
Բովանդակություն` Փորձառու հաշվապահ
Ցանկալի աշխատավարձ` 200 000 – 250 000