Համբարձում Հակոբյան

Անուն, Ազգանուն՝ Համբարձում Հակոբյան
Էլ. փոստ՝ hamlet.hakobyan97 շնիկ mail.ru
Հեռախոս՝ 077139542
Պաշտոն՝ Հաշվետար, հաշվետարի օգնական
Բովանդակություն՝ Ցանկանում եմ աշխատել հաշվետար կամ հաշվետարի օգնական, փորձ չունեմ:
Այլ նշումներ՝ Սովորել եմ BAC հաշվապահական կազմակերպությունում: