Մանվել Անանյան

Անուն, Ազգանուն` Մանվել Անանյան
Էլ. փոստ` manvel28.07.93 շնիկ gmail.com
Հեռախոս` +374 94 03 85 40. +374 95 45 65 40.
Պաշտոն` հաշվապահ
Բովանդակություն` կաշխատեմ 13.30-ից հետո