Մարիա Մարկոսյան

Անուն, Ազգանուն` Մարիա Մարկոսյան
Էլ. փոստ` mariamarkosyan001 շնիկ gmail.com
Պաշտոն` Հաշվապահ` ազատ գրաֆիկով
Բովանդակություն` ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում ու ներկայացում, վիճագրական հաշվետվությունների կազմում, Աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների կազմում:

Accountant.am
Author: Accountant.am