Նոնա Մինասյան

Անուն, Ազգանուն՝ Նոնա Մինասյան
Էլ. փոստ՝ nona.minasyan.1998 շնիկ mail.ru
Հեռախոս՝ +37498292917
Պաշտոն՝ Հաշվետար, հաշվապահ
Բովանդակություն՝ Պատրաստ եմ կատարելու մասնագիտական բոլոր առաջադրանքները:
Ցանկալի աշխատավարձ՝ 100 000 – 150 000 դրամ
Այլ նշումներ՝ Ներկայումս աշխատում եմ հաշվապահական գրասենյակում որպես հաշվապահ: Աշխատանքս ժամանակավոր է այդ պատճառով փնտրում եմ հիմնական աշխատանք: