Սամվել Թադևոսյան

Անուն, Ազգանուն՝ Սամվել Թադևոսյան
Էլ. փոստ՝ lilit_tadevosyan_96 շնիկ mail.ru
Հեռախոս՝ 094776299
Պաշտոն՝ Հաշվապահ
Բովանդակություն՝ Պահեստի շարժի ձևակերպում, հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում, դրամարկղային գործառույթների վարում, բանկային հաշիվների ամենօրյա ձևակերպում, հարկային հաշիվների էլեկտրոնային դուրսգրում, աշխատավարձի հաշվարկ, գլխավոր հաշվապահի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում
Առկա հմտություններ՝
– ՀՀ հարկային օրենսդրության իմացություն
– ՀԾ հաշվապահական ծրագրի իմացություն
– Պարտաճանաչություն
– Հաճախորդների հետ ճիշտ հաղորդակցվելու ունակություն
– Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
– Մանրամասներին մեծ ուշադրություն դարձնելու կարողություն