Տիգրան Գասպարյան

Անուն, Ազգանուն` Տիգրան Գասպարյան
Էլ. փոստ` tikogasparyan շնիկ gmail.com
Հեռախոս` 095584247
Պաշտոն` Հաշվապահ / հաշվետար
Բովանդակություն` Փնտրում եմ աշխատանք հաշվապահական ոլորտում:
Այլ նշումներ` Ունեմ բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն, անցել եմ հաշվապահական որակավորման դասընթացներ: