Քրիստինա Մալենցյան

Անուն, Ազգանուն՝ Քրիստինա Մալենցյան
Էլ. փոստ՝ kkristi363 շնիկ gmail.com
Հեռախոս՝ +37477099445
Պաշտոն՝ Հաշվետար
Բովանդակություն՝ Փնտրում եմ աշխատանք հաշվապահության ոլորտում: Ուսանող եմ, սովորում եմ ՀՊՏՀ-ում՝ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի բաժնում, նաև ներկա պահին անցնում եմ հաշվապահական կուրսեր և տիրապետում պրակտիկ հաշվապահությանը: Չունեմ մասնագիտական փորձ, բայց ունեմ մեծ ցանկություն և մոտիվացիա սովորելու և զարգացնելու կարողություններս:
Այլ նշումներ՝ ք. Երևան