Аватар

Layla

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 18/05/2020

Հոդվածներ`

  1. Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալու վերաբերյալ — 18/05/2020

Наиболее комментируемые сообщения

  1. Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալու վերաբերյալ — 5 комментариев

Список сообщений автора

Май 18 2020

Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալու վերաբերյալ

Բարև ձեզ: 2020թ. ապրիլի 19-ին ավարտվում էր հղիության և ծննդաբերության համար նախատեսված արձակուրդը: Ապրիլի 13-ին գործատուին գրավոր ձևով տեղեկացրել եմ ապրիլի 20-ից աշխատանքի վերադառնալու մտադրության վերաբերյալ: Գործատուի հետ բանավոր համաձայնության գալով՝ որոշել եմ աշխատանքի վերադառնալ մայիսի 1-ից, սակայն գործատուն առանց ինձ հետ համաձայնեցնելու անորոշ ժամկետով մայիսի 1-ից երկարացրել է երեխայի խնամքի արձակուրդը և մինչև այսօր պարզաբանումներ չի տալիս դրա վերաբերյալ: Արդյո՞ք գործատուն իրավունք ուներ առանց իմ գրավոր դիմումի երկարացնելու երեխայի խնամքի արձակուրդը, և իրավունք ունե՞մ արդյոք ես ցանկացած պահին վերադառնալու աշխատանքի: Նշեմ նաև, որ ես ապրիլի 20-ից 30-ի համար նույնպես գրավոր դիմում չեմ ներկայացրել, համաձայնությունը եղել է բանավոր:

Աշխատանքի վերադառնալուց հետո արդյո՞ք հնարավոր է երեխայի խնամքի արձակուրդ վերցնել մաս առ մաս, օրինակ՝ տարբեր ամիսներին 1-2 ամիս տևողությամբ յուրաքանչյուր անգամ մինչև երեխայի 3 տարին լրանալը:

Նախապես շնորհակալ եմ:

0