Аватар

Anna Safaryan

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 24/06/2020

Հոդվածներ`

  1. Ինչպե՞ս հաշվապահորեն  ձևակերպել կանոնադրական կապիտալի նվազումը — 24/06/2020

Наиболее комментируемые сообщения

  1. Ինչպե՞ս հաշվապահորեն  ձևակերպել կանոնադրական կապիտալի նվազումը — 3 комментария

Список сообщений автора

Июн 24 2020

Ինչպե՞ս հաշվապահորեն  ձևակերպել կանոնադրական կապիտալի նվազումը

Ինչպե՞ս հաշվապահորեն ձևակերպել կանոնադրական կապիտալի նվազումը բաժնետոմսերի մարումից հետո: