Emma777

Emma777

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 11/07/2020

Հոդվածներ`

  1. Կարո՞ղ է հղին չօգտվել մինչև ծննդաբերությունը տրվող արձակուրդից — 15/07/2020
  2. Ինչու՞ չի կարելի սահմանված ժամկետից երկար աշխատել — 14/07/2020
  3. Կարո՞ղ է գործուղման մեկնած աշխատողը գործուղումից անմիջապես հետո արձակուրդ գնալ — 12/07/2020

Наиболее комментируемые сообщения

  1. Կարո՞ղ է հղին չօգտվել մինչև ծննդաբերությունը տրվող արձակուրդից — 7 комментариев
  2. Ինչու՞ չի կարելի սահմանված ժամկետից երկար աշխատել — 4 комментария
  3. Կարո՞ղ է գործուղման մեկնած աշխատողը գործուղումից անմիջապես հետո արձակուրդ գնալ — 4 комментария

Список сообщений автора

Июл 15 2020

Կարո՞ղ է հղին չօգտվել մինչև ծննդաբերությունը տրվող արձակուրդից

Կարո՞ղ է հղին չօգտվել մինչ ծննդաբերությունը տրվող արձակուրդից և արդյո՞ք իրավունք ունի միևնույն ժամանակ պահանջել արձակուրդային, կամ ի՞նչ է արվում այդ չօգտագործված արձակուրդի հետ:

Июл 14 2020

Ինչու՞ չի կարելի սահմանված ժամկետից երկար աշխատել

Ինչու՞ չի կարելի սահմանված ժամկետից երկար աշխատել:

Июл 12 2020

Կարո՞ղ է գործուղման մեկնած աշխատողը գործուղումից անմիջապես հետո արձակուրդ գնալ

Արդյո՞ք կարող է գործուղման մեկնած աշխատողը գործուղումից անմիջապես վերադառնալուց հետո արձակուրդ գնալ: Եթե այո, ինչպե՞ս, եթե ոչ, ինչու՞: