Аватар

Sara

Մասնակցի մասին`

Գրանցման ամսաթիվ 26/07/2020

Հոդվածներ`

  1. Ինչպե՞ս հաշվարկել վիճակագրական արժեքը — 27/07/2020

Наиболее комментируемые сообщения

  1. Ինչպե՞ս հաշվարկել վիճակագրական արժեքը — 3 комментария

Список сообщений автора

Июл 27 2020

Ինչպե՞ս հաշվարկել վիճակագրական արժեքը

Բարև Ձեզ, հարգելի հաշվապահներ: Ինձ կասեք՝ ինչպե՞ս հաշվարկել ԵՏՄ-ից մի բեռնափոխադրման 8 տարբեր ԱՏԳ ունեցող ապրանքների վիճակագրական արժեքը վիճ. հաշվետվության մեջ լրացնելու համար, և ի՞նչ գործակցով բաշխել բեռնափոխադրման ծախսը 8 ԱՏԳ-ի համար: